توسعه پایدار فارمد

ما می خواهیم با رویکردی متفاوت و دیدگاهی نوین نسبت به مسائل مختلف راهکارهای بهتر و مناسب تر ارائه دهیم.

ماموریت ما ایجاد یک ساختار منظم در حوزه های متنوع الکترونیکی، مخابراتی و نرمافزاری به منظور ارائه راهکارهای نوین جهت
حل مشکالت میباشد. به این منظور، استفاده از رویکردی متفاوت و دیدگاهی نوین نسبت به مسائل مختلف برای ارائه راهکارهای بهتر
و مناسب تر نقش کلیدی را بازی میکند. با توجه به نیاز کشور در بخشهای مختلف این حوزه، شناسایی این نیازها و بکارگیری نیروهای
متخصص از دانشگاههای معتبر کشور جهت پیشبرد مسائل تحقیق و توسعه در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

تجربه بهترین خدمات با ما

در سال 1399 ثبت به عنوان دانش بنیان

یکی از برترین شرکت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند از منظر بازه اقتصادی، با یکپارچه سازی سامانه های کنترل ترافیک و حمل و نقل درون شهری.

استفاده از دانش و فناوری های روز

تکیه بر نوآوری، خرد جمعی و هم افزایی

مسئولیت پذیری، تعهد اخلاقی، قانون مداری

توجه به منافع و حقوق مشتریان، سهام داران و سایر ذینفعان

فارمدتگ

تجربه راحتی، امنیت، کارایی با سیستم های RFID

فارمدتگ با استفاده از بهترین و بروزترین تجهیزات دنیا تجربه حسی امن را برای شما برآورده میکند.

تجهیزات RFID

و دو محصول سیستم اداری و سیستم انبارداری و فروشگاهی که پکیج کامل برای انواع مشاغل می باشد.

خدمات ما

خدمات مهندسی

ارائه امور مشاوره مهندسی، اجرای طرح های مهندسی و تولید و خدمات مهندسی معکوس

نگهداری و پشتیبانی

خدمات مهندسی، خدمات تدارک ملزومات و تجهیز پروژه و خدمات اجرایی پروژه

اجرا

ارائه خدمات مهندسی و مدیریت فنی و اجرا پروژه های عمرانی و الکتریکال

تعمیرات

تعمیرات تخصصی بردهای الکترونیکی، جلوگیری از تخریب در فرایند تعمیر و طراحی میز تست تعمیرات

همکاران ما